ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
Upcoming Events
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਜਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ
icarlogo
S.NoPublication NameNAAS Rating
1.Gupta P., Pal S., Singh Y and Singh P. (2022) Effects of linseed (flaxseed) feeding to RIR laying hens in backyard production system on both production of enriched egg and production performance. The Haryana Veterinarian5.66
2.Sharma Munish & Khadda B S. 2022. Influence of varieties and sowing date on bulb yield and other parameters in Onion. Current Horticulture. (Accepted)4.53
3.Sharma Munish & Khadda B S. 2022. Effect of biozyme granule and liquid formulation application on yield and economics of Potato. Journal of Krishi Vigyan. (Accepted)4.55
Scroll to Top