ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
Upcoming Events
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਜਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ
icarlogo

KVK, S.A.S. Nagar organized 5 days training on paddy straw management at village Sangatpura

KVK, S.A.S. Nagar (Mohali) organized five days training programme on management of paddy straw at village Sangatpura under the supervision of Dr. Balbir Singh Khadda, Deputy Director, KVK. Total 25 farmers were trained under this training. The lectures were delivered by different experts of KVK regarding different methods of paddy straw management. Dr. Balbir Singh Khadda highlighted the efforts of KVK in running campaigns of scientific management of paddy straw. Dr. Navjot Singh Brar provided detailed information on management of paddy straw with the help of different advance machines and also discussed the cultivation practices of rabi crops. Dr. Harmeet Kaur give information about the insect pests and rodents control in rabi crops. Dr. Munish Sharma discussed about the use of paddy straw in vegetable cultivation. Dr. Gulgul Singh and Dr. Komal highlighted the use of paddy straw for animals feed and for bedding of animals. Dr. Parul Gupta trained the farmers for use of paddy straw in making household goods. Farmers of the village appreciate the efforts of KVK and ensured that they will not burn the paddy straw in this year and will manage it by using scientific technology.

Scroll to Top