ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
Upcoming Events
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਜਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ
icarlogo

Awards to farmers associated with KVK

  1. Sanjit Singh Sidhu, VPO: Ranjitpura, Mohali wins Chief Minister Award 2018 at Pashu Palan Mela, GADVASU, LDH to KVK, Mohali
  2. Harjinder Singh, Progressive Beekeeper Award, Farmer is excelling in honey production with annual production of 24 qtl and he has around 600 boxes kept at different locations 
  3. Dalwinder Singh Progressive pig farmer Award Farmer is excelling in pig farming.Received Chief Minister State award in 2014 for running the most successful piggery.Also , honored by recognition of valuable achievement in the field of Pig Farming on the occasion of KisanMela held at village Pallanpur on 12/04/2016. Recently he is honored by GADVASU, PAU, and Ludhiana.
  4. Bhupender Singh, Progressive vegetable farming Award, Farmer is excelling in crop diversification by cultivation of vegetable crops like onion, garlic and potato on his 10 acre of land.
  5. Kuldeep Singh, Progressive dairy farmer Award, Farmer is excelling in dairy farming
Scroll to Top