ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
Upcoming Events
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਜਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ
icarlogo

Krishi Vigyan Kendra, Booh, Tarn Taran

Krishi Vigyan Kendra, Booh, Tarn Taran

Awards to KVK
Awards to KVK Faculty
Awards to Farmers associated with KVK
Training Schedule 2021-22
Action Plan 2021-22
Extension Activities Self Help Groups
Pamphlets
Research Papers
Pamphlets

Krishi Vigyan Kendra, Booh, Tarn Taran

Krishi Vigyan Kendra (KVK) at Booh, Tarn Taran was established in December 2011 (26.12.2011) under the administrative control of Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana, Punjab. The KVK has been established with three underline concepts:

Krishi Vigyan Kendra, Booh, Tarn Taran

Krishi Vigyan Kendra, Booh, Tarn Taran

Krishi Vigyan Kendra, Booh, Tarn Taran

Krishi Vigyan Kendra, Booh, Tarn Taran

Krishi Vigyan Kendra, Booh, Tarn Taran

Krishi Vigyan Kendra, Booh, Tarn Taran

Krishi Vigyan Kendra (KVK) at Booh, Tarn Taran was established in December 2011 (26.12.2011) under the administrative control of Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana, Punjab. The KVK has been established with three underline concepts:

  • Imparting learning through work-experience concerned with technical literacy, the acquisition of which does not necessarily require as a pre-condition for the ability to read and write.
  • Training to extension workers who are already employed or to the practicing farmers and fishermen.
  • Syllabus of these programmes is tailored to the felt needs, natural resources and the potential for agricultural growth of district Tarn Taran.

Popular Articles
Book Chapters
KVK
About KVK
District Profile

Mandate of KVK
Thrust Area
From Associate Director Desk
Scientific Advisory Committee

Host University

About University
From DEE GADVASU Desk

Scroll to Top